Slide 1
Wielki format

Dołączone podświetlone
logo w formie instalacji 3D
podnosi kilkadziesiąt procent
skuteczność reklamy

Slide 1
Montaż nośników

Jesteśmy w stanie zamontować każdego rodzaju reklamę bez względu na to czy jest ona umiejscowiona nad witryną sklepu czy też kilka metrów nad ziemią, a nawet na hali produkcyjnej.

Slide 1
Wyklejanie pojazdów

Wyklejamy:

samochody osobowe
dostawcze
ciężarówki
pojazdy użytkowe

Zarząd spółki AMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości plan podziału Spółki w trybie art. KSH, uzgodniony i podpisany w dniu 31 marca 2023 r., pomiędzy zarządem Spółki oraz zarządem spółki Nieruchomości AMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Plan podziału można nieodpłatnie pobrać pod treścią niniejszego ogłoszenia.

Aktualności

Blog

Facebook

Przewiń do góry

Tytuł projektu:

Poprawa konkurencyjności firmy, utrzymanie istniejących miejsc pracy i stworzenie nowego miejsca pracy w branży reklamowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Wartość całkowita projektu:
892 409,28 zł
Wartość dofinansowania:
616 705,60 zł
Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Działanie/poddziałanie:
3.2 Innowacje w MŚP

Cel i krótki opis projektu:

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności, stworzenie nowego 1 miejsc pracy i utrzymanie istniejących w firmie działającej w branży reklamowej, w związku zagrożeniami powstałymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie nowej usługi w przedsiębiorstwie polegającej na wykonywaniu usługi instalacji banerów reklamowych oraz innych zleconych instalacji za pomocą 29 m. podnośnika koszowego, dzięki czemu firma nie tylko poszerzy swój obszar działania, ale także zagospodaruje potencjał rozwojowy wynikający z szerokiej grupy klientów obsługiwanych obecnie przez Wnioskodawcę. Realizacja projektu przełoży się na stworzenie dodatkowego źródła przychodów
w firmie stanowiącego alternatywę dla niestabilnej sytuacji w branży reklamowej. W ramach projektu zostanie stworzony dla
potrzeb firmy program zarządzający działalności przedsiębiorstwa i umożliwiający pracę zdalną.

Termin realizacji:
2020-09-01 – 2021-08-31